Kloak & omfangsdræn

Vi hjælper dig med dit kloakprojekt – uanset omfang!

Ringsted Kloak & Anlæg ApS kan hjælpe ved alle former for kloakarbejde. Uanset størrelsen på din kloakopgave har vi udstyret og erfaringen til at hjælpe dig. Vi har ca. 30 års erfaring I at hjælpe private, erhverv og offentlige kunder. Hos os er du garanteret professionelt kloakarbejde af høj kvalitet.

Vi kan tilbyde at hjælpe dig med både anlægning af ny kloak eller renovering af den eksisterende.

Anlægning af ny kloak

​Rigtig kloakering og afledning af regnvand, kan have stor betydning for din bygnings levetid, hvorfor du bør vælge en autoriseret kloakmester og tage ham med på råd, når du skal finde den rigtige løsning for dit projekt. Ringsted Kloak & Anlæg ApS sætter en stor ære i at rådgive vores kunder, så de føler sig trygge inden igangsætning af projektet.

​Renovering af kloak

​Problemer med kloakken kan betyde lugtgener, rotter og vandudtag, der ikke fungerer optimalt. Langt de fleste problemer kan løses med en renovering af kloakken. En renovering af kloakken er ikke altid et uoverskueligt projekt for vores kunder, da vi i nogle tilfælde undgår stort gravearbejde og svineri, da man kan etablere nye rør i eksisterende gamle rør.

Vi kvalitetssikrer systematisk alle vores opgaver og udleverer gerne dokumentation for kvaliteten af den færdige opgave.

Omfangsdræn

​Har du fugtproblemer i forbindelse med nedsivende overfladevand fra nedbør, utætte kloakker, ikke fungerende faskiner eller dræn samt grundvand, så kan du have brug for at få lavet et omfangsdræn. Omfangsdrænet ligger langs fundament og ydermur, som leder vandet væk fra jorden og fører det til en regnvandsbrønd og videre til kloakken.

Afledning af regnvand

Nedsivning af regnvand med faskine på egen grund. I størstedelen af landet er kommunerne i gang med at adskille regnvand og spildevand, for at aflaste både kloaksystem og renseanlæg. En faskine er en miljørigtig løsning til afledning af regnvand.

En faskine er en slags kasse eller et hulrum i jorden fyldt med sten eller lign., som opsamler regnvandet fra f.eks. taget på et hus. Det fungerer som et midlertidigt depot for vandet, indtil det langsomt synker ned i undergrunden uden at belaste kloaksystemet.

Højvandslukke

Som autoriseret kloakmester, installerer vi højvandslukke som beskytter din bolig. Et højvandslukke forhindrer, at det beskidte vand fra dine kloakrør løber baglæns og oversvømmer din bolig nedefra, når skybrud og kraftig regn slår til. Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to indbyggede klapper. Højvandslukket fungerer som en slags sluse, der åbner når spildevandet løber ud af huset, men lukker hvis kloakvandet presses ind udefra. Denne funktion beskytter din bolig mod vandindtrængen nedefra når kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Kontakt os på  5784 8830 eller på  kontakt@ringstedkloakoganlaeg.dk for rådgivning og tilbud, så vi sammen kan finde den rigtige løsning for dig.

Ringsted Kloak & Anlæg ApS er medlem af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og Byggegarantifonden.​