- Det er det gamle håndværk, der virker!

Noget så moderne som tværfagligt samarbejde er grundlaget for Lars Printz’ tre virksomheder, der i fællesskab renoverer tage og bygninger.

Af journalist Anders Petri, SN

Foto: Jens Wollesen, SN

De gamle dyder er i fokus på Rugvænget 6 i Ringsted. Alderen på Tømrerfirma Lars Printz afslører det ikke, for virksomheden er kun lige gammel nok til at købe øl. Hård spiritus er stadig to år ude i fremtiden. Siden 2003 har Lars Printz og hans stadigt større hold af håndværkere renoveret primært tage men også hele bygninger, og firmaet har været i gang på alt fra almene boliger til slotte, der er kendt fra TV.

Enrum Slot har blandt andet haft besøg af Tømrerfirma Lars Printz. Her lavede man tømrerarbejdet i forbindelse med en renovering af taget. Slottet har været brugt i sæson tre af DR-serien Forbrydelsen.

At renovere er, hvad firmaet gør. De bygger ikke nyt.

- Vi har fundet ud af, at restaurering af bygninger og tage er vi rigtig gode til. Så er der ingen grund til at bruge en masse energi på andet, fortæller tømrermester og ejer Lars Printz.

Det, Tømrerfirma Lars Printz er gode til, er at sikre, at taget ligner sig selv udenpå, men indeni lever op til alle krav og regulativer, der gælder for byggeri i dag. Og når man gerne vil holde fast i de gamle dyder og samtidig skal leve op til moderne krav, står udfordringerne i kø.

- Der er kommet en masse nye regler om energioptimering. Det skal du arbejde ind i bygningen og sørge for, at konstruktionerne ikke skader hinanden. Det er en kæmpe udfordring i dag, og der er meget uenighed om, hvordan energioptimeringen skal laves. Der er man nødt til at være på forkant og undersøge, hvilke løsninger, der er bedst, og hvad branchen har de bedste erfaringer med, siger Lars Printz.

Men Lars Printz tror fortsat på, at svaret på de moderne udfordringer er de gamle løsninger.

- De seneste år er der lavet mange nye produkter, der gør, at tømreren skal kunne klikke materialerne sammen, og så bliver taget tæt. Vi oplever, at det ikke holder. Det er det gamle håndværk, der virker. Producenterne bliver ved at prøve noget nyt, men vi kan bare se, at vi gentagne gange vender tilbage til det gamle traditionelle håndværk. Vi tilbyder kunderne håndværket fra starten.

Tømrermester Lars Printz (tv) og blikkenslagermester Peter Sjørslev Christensen (th) - i baggrunden blikkenslager Patrick Wickelgren.

Håndterer husbukkene

De gamle dyder bliver også ekstra vigtige, fortæller Lars Printz, når renoveringsarbejdet går i gang. For man kan planlægge meget, men når man kaster sig over en bygning, der gerne har mere end et halvt århundrede på bagen, gemmer der sig altid overraskelser. Han fremhæver Valdemarskolen i Ringsted, hvor en simpel udskiftning af tagplader blev firedoblet i omfang, fordi taget gemte på råd, skimmelsvamp og husbukke. Den slags overraskelser kommer man ikke udenom.

- Vi forsøger at tage forbehold for de nemme løsninger og fortælle kunden, at der er en risiko ved restaurering, at vi ikke kan vide det på forhånd. Eksempelvis havde vi et tag, hvor der var husbukke i hele tagkonstruktionen. Så da vi åbnede op, kunne vi se biller i taget, der åd det hele. Det er dét, der er spændende og det er dér, man skal vide noget om, hvad man ske se efter, og hvordan man skal reagere på det. Så der er meget af det gamle håndværk i restaurering. Det er ikke kun montage, forklarer Lars Printz.

Han mener, at firmaets fokus på det gamle håndværk, sikrer dem kunder i dag, hvor der igen er penge i samfundet til at renovere, og håndværkerne derfor har travlt.

- Kunderne skal være sikre på, at arbejdet bliver gjort godt, selvom det går stærkt. Det er vigtigt at få et ry af, at vi udfører arbejdet ordentligt. Vi bruger de rigtige metoder og vi springer ikke over, hvor gærdet er lavest. Det er det, vi vinder på.

Tre fag frem for ét

Tømrerfirma Lars Printz er langt mere end et tømrerfirma. For når der skal bygges et tag, skal tre grupper af håndværkere i gang – tømrere, murere og blikkenslagere. Alle tre har Lars Printz i sin stald under forskellige navne med samme CVR-nummer. Det er en fordel, mener blikkenslagermester Peter Sjørslev.

- Det giver også god synergi, at vi sidder med forskellige faggrupper og taler om projekterne og ser dem fra forskellige sider. Lars ser det fra en tømrer-/murervinkel, og jeg ser det fra en blikkenslagervinkel. Vi kommer med forskellige input, fordi vi ser det fra forskellige faglige vinkler.

At alle øjne er på opgaven fra start, giver ifølge Lars Printz en bedre løsning, men det giver også en mere glidende forretning.

- Vi kan mærke, at processen bliver nemmere. Der bliver ofte spildtid, når en underentreprenør skal involveres. Ved egenproduktion kan vi koordinere processerne bedre, siger han.

​Alt blikkenslagerarbejdet laver de selv på et værksted. Det betyder, at samtlige elementer til tage er håndlavede og tilpasset det specifikke tag.

Se artiklen her.

Vi kombinerer faglig viden med engagement, og udfører fuldendte anlægsløsninger på Sjælland.

Et troværdigt kloak- & anlægsfirma

Ringsted Kloak & Anlæg ApS er en del af Tømrerfirmet Lars Printz A/S. Hovedfirmaet består af et tømrerfirma, men med årene har Lars Printz A/S udvidet med et murerfirma, et blikkenslagerfirma og senest med et kloak- & anlægsfirma.

​Kontaktoplysninger

Ringsted Kloak & Anlæg ApS

Odinsvej 7, 4100 Ringsted

CVR: 41050179

Telefon: 21 77 70 24

E-mail: kenneth@ringstedkloakoganlaeg.dk

GDPR