Whistleblowerordning

Hos Lars Printz A/S handler vi anstændigt og ansvarligt i alle vores forretningsaktiviteter, og vi ønsker at opretholde og beskytte vores gode omdømme. Derfor har vi en whistleblowerordning, som vores medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter kan bruge til at rapportere forhold, som kan hjælpe os med at forhindre lovbrud, økonomisk tab og skade på vores omdømme.

Du kan bruge indberetningssystemet til at indberette brud på vores politikker, adfærdskodeks eller overtrædelse af loven. Har du mistanke, kan du indberette dine bekymringer eller mistanke om forhold, som kan påvirke Lars Printz A/S eller menneskers velbefindende.

Sager:

Andre typer sager, såsom tvister, fejl, klager, mindre regelbrud og chikane, mobning, utilfredshed med løn og lignende, skal ikke rapporteres via dette system.
Disse forhold skal primært rapporteres til den nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller HR.

Din indberetning er vigtig for os:

Som indberetter er du beskyttet ifølge gældende lovgivning, hvis du udtaler dig i god tro. Dog vil falske anklager eller indberetning af bevidst usande oplysninger have konsekvenser for Lars Printz A/S og vil ikke beskytte dig, da dette sker i ond tro. Indberetninger som disse vil blive slettet, og indberetning lukket.